Denna hemsida innehåller mina anor och alla kända Fornanders släktingar som jag upptäckt under min forskning.

Ursprunget till forskningen är att både min morfar och farfar var okända. Jag hittade farfar men letar fortfarande efter morfar.

Min far kommer från Småland och Fornanders släkten. Detta släktträd leder tillbaka till vikingar och vidare in i det historiska mörkret. Min mor kommer från Finland. Min hustru är från Småland och mellersta Sverige.

Data är begränsat till icke-levande personer och endast information om född, vigd och död. Mer information kan fås efter kontakt med mig. Finns en kamera-icon så kan du se orginalkällan genom att klicka på kameran.

Du får använda informationen här under förutsättning att du anger mig som källa. Informationen kan vara felaktig och måste kontrolleras innan den återanvänds! Hittar du fel så meddela mig så jag kan rätta fel.

Under menyn Forskarfrågor finns alla personer jag själv söker mer information om. Titta gärna där om du hittar något du kan bidra med.

Lite om kodning:
Personer märkta med G8 betyder att de är 8 generationens ana till mig. Står det G8MAK efter betyder det ingift maka/make, står det G8SYS efter betyder det syskon till ana och står det X8 så är det sista kända anan i det släktledet..
Personer som kommer från islänska sagor och motsvarande kallas Sagofigur.