Följande personer saknar mer eller mindre viktig information så mer forskning behövs. Nedan är nerbrutet till typ av information.
 • Forskningsfrågor
  Följande personer saknar mer eller mindre viktig information av olika typ så mer forskning behövs. De är uppdelade på olika typer av information nedan. Har du information så dela gärna med dig. Ange personens ID som står under namnet på personsidan.
 • Forskning födelsedata
  Födelsedata saknas eller behöver kontrolleras.
 • Forskning vigseldata
  Vigseldata saknas eller behöver kontrolleras.
 • Forskning döddata
  Döddata saknas eller behöver kontrolleras.